top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Typ zhromažďovaných informácií.

 

Prijímame, zhromažďujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našom webe, alebo nám ich poskytujete iným spôsobom. Ďalej zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho elektronického zariadenia (napr. počiíača) k internetu; Informácie o počítači a pripojení. Môžeme použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o reláciách, vrátane časov odozvy stránky, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii so stránkami a metód použitých na opustenie stránky. Ďalej zhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb (vrátane mena a priezviska, e-mailu, telefónneho čísla, komunikácie), komentáre, spätnú väzbu, recenzie, odporúčania a osobný profil. 

 

Spôsob zhromažďovania informácii.

 

Keď na našom webe vypĺňate kontaktný formulár, v rámci procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Vaše údaje budú použité iba z konkrétnych dôvodov uvedených vyššie.

 

Účel zhromažďovania osobných údajov.

 

Takéto neosobné a osobné informácie zhromažďujeme na nasledujúce účely:

 

1/ Poskytovať a prevádzkovať služby;

2/ Poskytovať našim používateľom nepretržitú zákaznícku pomoc  a technickú podporu;

3/ Aby sme mohli kontaktovať naších návštevníkov a používateľov pomocou všeobecných alebo personalizovaných oznámení týkajúcich sa služieb a propagačných správ;

4/ Vytvárať agregované štatistické údaje a ďalšie agregované a/alebo odvodené neosobné informácie, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a vylepšovanie naších služieb;

5/ Dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia.

 

Spôsob ukladania, zdieľania a zverejňovania osobných informácií návštevníkov našej stránky. 

 

Naša spoločnosť je hostiteľom na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska databáz Wix.com a všeobecných aplikácií na serveri Wix.com. Údaje sa ukladajú na zabezpečených serveroch za bránou firewall.

 

Spôsob komunikácie s návštevníkmi stránky.

 

Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o nových ponukách spojených s poskytovaním naších služieb, zasielali aktualizácie o našej spoločnosti. Pre tieto účely vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónneho čísla, textových správ a poštovej pošty.

Spôsob odvolania súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

 

Ak už nechcete, aby sme vaše údaje spracovávali, kontaktujte nás na info@everestreality.sk alebo nám pošlite poštu na: EVERESTREALITY.sk s.r.o., Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves.

 

Aktualizácia pravidiel ochrany osobných údajov.

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady osobných údajov, preto ich prosím pravidelne kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia  nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách urobíme zásadné zmeny, budeme vás informovať, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností (ak také existujú) ich použijeme a/alebo zverejníme.

 

Dotazy a kontaktné informácie.

 

Ak by ste chceli získať prístup, opraviť, doplniť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, môžete nás kontaktovať na info@everestreality.sk alebo nám napíšte na adresu: EVERESTREALITY.sk s.r.o., Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves.

bottom of page